Vad är meningen med att drömma om fallande tänder?


Drömmar om fallande eller gnagande tänder är de vanligaste drömmarna som Dream Moods får. Typiska drömsscenarier inkluderar att ha tänderna knasande i händerna, faller en efter en med bara en lätt stroke, blir böjda eller börjar ruttna. Sådana drömmar är inte bara skrämmande och chockerande, utan de lämnar ofta en varaktig bild under dagen. Så vad betyder det?

Fallande tänder är relaterade till fåfänga:

En teori är att drömmar om dina tänder återspeglar din oro över hur du ser ut och hur andra ser dig. Dina tänder hjälper till att förmedla en bild av attraktivitet och spela en viktig roll i spelet att flirta, oavsett om det blinkar de pärliga vita, kysser eller tar tag i halsen. Således kan sådana drömmar bero på en rädsla för avslag, att känna sig oattraktiv, att känna sexuellt oönskat eller för åldrande. För att stödja denna uppfattning fann en drömundersökning att kvinnor i klimakteriet rapporterade en högre frekvens av drömmar om sina tänder. Så det verkar vara en korrelation med att bli äldre och ha fler drömmar om dina tänder.

Tänder är en viktig egenskap i din attraktivitet och hur du presenteras för andra. Att bry sig om ditt utseende är en naturlig oro.

Fallande tänder är relaterad till kommunikation:

När dina tänder saknas kan du också ha svårare att tala eller tillkännage dina ord. Således kan din dröm om fallande tänder lyfta fram något kommunikationsproblem. Du pratar inte om något eller du hindras från att göra det. Du kanske har problem med att uttrycka dig själv eller få din poäng.

Fallande tänder är relaterade till förlägenhet:

Att drömma om att dina tänder faller eller ruttnar kan hänvisa till rädslan för att känna dig generad eller att lura dig själv i någon situation. Du känner dig oförberedd för uppgiften och rädsla för att bli förlöjligad. Dessa drömmar är ofta en överdrivning av dina bekymmer och oro. I de flesta fall är alla dina bekymmer förgäves. Ibland är det du föreställer dig mycket värre än verkligheten.

Vad är meningen med att drömma om fallande tänder? 1

Fallande tänder är relaterade till impotens:

Tänder används för att bita, riva, tugga och gnaga. I detta avseende symboliserar tänderna kraft. Och förlust av tänder i din dröm kan vara en känsla av hjälplöshet. Är du maktlös i någon aktuell situation? Du känner dig frustrerad när din röst inte hörs. Du kanske upplever känslor av underlägsenhet och brist på självförtroende i någon situation eller relation i ditt liv. Denna dröm kan vara en indikation på att du måste vara mer självhäftande och tro på vikten av vad du har att säga.

Fallande tänder är hälsorelaterade:

I traditionella drömtolkningsböcker pekar drömmar om saknade eller tappande tänder på undernäring eller dålig kost. Denna uppfattning kan fortfarande gälla för vissa drömmare. Drömmen kan också vara ett tecken på dålig tandhälsa och att du behöver besöka en tandläkare.

Fallande tänder är relaterade till döden:

Vi tror normalt inte att drömmar är ett föreställning eller en förutsägelse av någon framtida händelse. Men vi har fått många e-postmeddelanden om drömmar om förlust, ruttning, fallande eller saknade tänder och hur detta indikerar att en familjemedlem eller nära vän är mycket sjuk eller nära döden. Vi inkluderar detta som en möjlig betydelse av din dröm om att falla tänder och du kan bestämma själv.

Fallande tänder är relaterade till pengar:

Att drömma om att dina tänder faller betyder att det kommer pengar att komma till dig. Denna uppfattning är baserad på den gamla tand sagan. Om du tappar en tand och lämnar den under din kudde kommer en tandfe att ge dig pengar.

Fallande tänder är relaterade till bedrag:

Enligt kineserna säger det att dina tänder kommer att falla ut om du berättar lögner. Således kan drömmen innebära att du är osann eller vilseledande om något.

Slutsats:

När du dechiffrerar din dröm om att falla tänder, se vad som händer i ditt vakna liv som kan ge drömmen. Tanddrömmar kan uppstå när du är i en ny relation, när du byter jobb eller under en övergångsperiod i ditt liv.

5/5 - (1 vote)