Separation – Drömmarnas Betydelse Och Symbolik

Separation - Drömmarnas Betydelse Och Symbolik 3

När vi drömmer om separationer talar det om vårt behov av att integrera våra tankar, känslor och handlingar. Separationsdrömmar talar mycket om hur avkopplade vi är från livet och människorna runt omkring oss, och att vi kanske stannar för länge i avskildhet. Det viktigaste i en separationsdröm är att lägga märke till sammanhanget i vilket … Läs mer

Brud – Drömmarnas Betydelse Och Symbolik

Brud - Drömmarnas Betydelse Och Symbolik 8

När vi drömmer om en brud måste vi först och främst analysera brudens symbolik. Vad representerar hon? I ett brett sammanhang har bruden betydelsen av en oväntad nyhet, en annan rörelse än den du var van vid, med andra ord en förändring som kan förändra allt. Vi är alltid osäkra på om nyheterna är positiva … Läs mer