Betydelse av nummer 11:15

Ett av världens största mysterier är vår existens och universum som det är.

Mystiska fenomen väcker vår fantasi, tar oss till nya uppfattningsdörrar och hjälper oss att se saker från olika vinklar, även om de inte ger oss den exakta betydelsen av de saker vi vill veta med glädje.

Ibland är det bara sanningen att bara tro att magi finns och magens existens. Det är ett mycket spännande fält för studier och debatt, men så konstnärligt och andligt inspirerande.

Antalet har alltid spelat en viktig roll för att förstå världen. Tänker på det, idéerna upplöses till en stor röra. Var siffrorna de första eller var vi de som uppfann dem? Hur som helst, allt vi kunde uttrycka i siffror.

Därför är många intressanta idéer relaterade till specifika nummer. Ett av de utmärkta exemplen på hur siffrorna kunde och inte kunde vara magiska kommer från en intressant humoristisk men djupgående science fiction-roman.

I sin bok, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, ger Douglas Adams svaret på Supreme Life of Life, the Universe och allt, som han kallar det. Det var faktiskt en superdator. Han tillbringade år med att beräkna resultatet. Han erbjuder äntligen en och säger 42, inget mer och inget mer.

Miljontals läsare försökte få en djup känsla av dessa mystiska nummer, även om författaren själv sa att det var mer ett skämt.

Hängivna och entusiastiska forskare har dock förknippat antalet med omnämnanden av det i heliga texter, med binära koder, matematik, fysik och mer. Det berättar inte för oss ett slags förtydligande nummer, men det som säger oss är att siffror definitivt har betydelser utöver vad vi tänker på i vardagen, när vi inte ägnar mycket uppmärksamhet åt dem, eftersom vi är vana att arbeta igenom och med siffror.

Detta var bara ett intressant exempel på hur stora begrepp, som till exempel existens och universum, är förknippade med siffror i en människas sinne och själ. Tid, som ett annat stort och ineffektivt koncept, presenteras också i antal.

Det verkar så, eftersom tidens enorma och oändliga natur behövde kopplas, organiseras, systematiseras. Det är så, eftersom vår egen tid är begränsad.

Åtminstone vår fysiska, materiella tid. Människor uppfann kalendrar och tidsbevarande prylar för att organisera tid, för att anpassa sig till livet i denna värld och göra det bästa av det, medvetande om att det har slut. Det har varit långt från prototyper och tidiga klockor till moderna.

Tiderna har gått sedan vi använde kinesiska olja- och sollampor för att använda de digitala kring oss. Tidens magi kvar.

Spegeltider

Våra senaste super-bärbara datorer och alla digitala skärmar som gömmer sig döljer magi i oss, även om vi ofta anser att vår högteknologiska värld är berövad magi och mysterium, åtminstone vanligtvis.

Spegletimmar, ett specifikt fenomen som vi ska prata om, är nära besläktade med digitala klockor. Du kunde faktiskt bara se dem på digitala klockor. Spegeltimmar liknar klockhänderna vad gäller trosuppfattningar relaterade till fenomenet.

Spegeltimmar kan emellertid ta andra former, de kan ses någon annanstans, och det finns variationer som trippelfilttimmar, vilket är vad vi specifikt hänvisar till här. Hur representerar de och hur är de?

Spegeltimmarna verkar så här: 12:12, 01, 01, 01, 21:21 eller annat, beroende på formatet på din tidswidget. Triple mirroring hours ser ut så här: 11:12, 11:13 eller 22:23, till exempel. Var och en består av vissa siffror och alla dessa siffror har specifika betydelser. Kombinerat skickar de ett meddelande.

Under spegeltimmar kan du bara se två siffror eller en om du kan se kombinationerna 00:00, 11:11 eller 22:22. Speglade timmar är faktiskt helt enkelt timmar på dagen, men deras förekomst och hur en person ser dem är viktigt. Du kan inte tvinga dem att inträffa; de kommer så småningom att inträffa om du tittar på din klocka, naturligtvis.

Men i det här fallet är det bara timmar på dagen. Problemet är att de inträffar av misstag.

Mer exakt verkar det så. Om du ser dem av misstag och fortsätter att se dem över tid är det mer än en slump.

Om samma nummersekvens fortsätter att visas i andra former och platser bör du dessutom kontrollera. Det är naturligtvis inte en skyldighet, även om det kan vara användbart.

Speglingstider förstås aldrig som ett skadligt eller ”ondt” meddelande. Syftet är att tjäna som någon slags vägledning.

Timmar av spegel och numerologi

Numerologi är en mycket gammal disciplin som skulle hjälpa oss mycket att förstå innebörden av meddelandet bakom speglingstimmen 11:15. Numerologi är i huvudsak vetenskapen om siffror eller, som det kallas, pseudovetenskap, eftersom den inte erkänns och officiellt erkänns idag.

Grunden för numerologi är principen om numrering som en beståndsdel i allt som finns. Kärnan i alla saker kan uttryckas som siffror.

De minsta partiklarna som utgör världen är siffror; naturligtvis är det en mycket abstrakt idé, inte materiell. Varje nummer har en vibration och därför avger alla saker en viss energisk vibration.

Denna vibration är i huvudsak universums energi, den kosmiska energin. Det är intressant att notera hur vi uttrycker allt i antal, så att vår egen existens och vår egen värld är vettig.

Vi talar om människans ålder, levande väseners ålder, perioder med materiella föremål, livslängd, förväntningar och utgångsdatum, vi mäter, beräknar, räknar allt.

Vi har enheter för att mäta temperatur, längd, djup, tid och mer. Se? Siffror finns överallt, eller allt är siffror. Enligt numerologi är människors öde också skrivna i siffror.

Varje person har enligt numerologi sitt livnummer, antalet under vilket han föddes. Det är, tror du rätt, en enda siffra beräknad från ditt födelsedatum. Du lägger till alla siffrorna tills du får en enda.

Detta nummer är både väsentligt och beskrivande; den bestämmer delvis en persons livsväg, men den är inte i sten. Med andra ord, han talar om dina potentialer, men det beror på dig och andra faktorer hur saker kommer att fungera i slutändan.

Låt oss gå tillbaka till spegel timmarna. Spegeltimmar är specifika tidpunkter och du uppfattar dem av en anledning, vid en viss tidpunkt i ditt eget liv, en livsfas etc. Vibrationerna i de inblandade siffrorna är avsedda att skicka ett meddelande.

Kosmiska energier försöker berätta något. Det kan ses som en del av den kosmiska balansen, den universella kosmiska lagen eller ett mer mystiskt och romantiskt fenomen, de engelska budskapen.

Antal änglar och speglingstider

Ängelsiffror är i princip samma som i numerologi.

Den enda skillnaden mellan numerologi som den är och så att kalla det ängelsk numerologi är att enligt det senare tros spegletimmar (eller andra repetitiva numeriska sekvenser eller nummer du fortsätter att se) komma till oss från änglar eller mer exakt skyddsänglar.

Skyddsänglar är immateriell skyddsand som är våra himmelska guider.

Änglar fungerar genom olika kanaler och skickar oss symboliska meddelanden som vi ska avkoda.

De gör det, för det är inte för dem att fatta beslut på våra vägnar, att agera för våra räkning, för att förhindra oss från att göra något, för att förhindra att saker händer med oss ​​eller något liknande.

De är varelser utan verklig fri vilja och deras enda syfte är att vägleda och ta hand om oss. De tar sällan någon fysisk form, så de pratar med oss ​​genom symbolernas värld.

Siffror är kanske några av de kraftfullaste symbolerna vi kunde tänka på. Som vi sagt har var och en sin vibration och därför sin specifika betydelse. Ett numeriskt meddelande som tas emot genom spegeltimmar är betydelsefullt.

Det är inte en katastrof om du inte skyndar dig att kontrollera innebörden, naturligtvis; inget dåligt skulle hända på grund av att du hoppade. Det kan dock vara användbart och intressant att ta gåvan.

Mirror Öppettider

Spegletimmarna kunde berätta mycket om vem vi är. De är aldrig meningslösa. De kunde också ses ur synkronitetsteoriens perspektiv, vilket är, måste vi erkänna, mindre magiskt än berättelsen om änglebudskapare.

I alla fall låter synkronitetsteorin mycket attraktiv och har i själva verket en viss filosofisk grund. Carl Gustav Jung föreslog det.

Enligt denna teori är varje händelse viktig när den är associerad med en annan; alltså blir händelser, fenomen, upplevelser och andra händelser, uppenbarligen inte besläktade och meningslösa, helt viktiga när de en gång är associerade.

Teorin bygger på idén om arketypiska betydelser lagrade i det kollektiva omedvetna.

Därför är det inte en olycka att se spegel timmar! Du kan relatera det till något som har hänt dig när du har betydelsen av siffrorna.

Att se spegeltimmar är att påpeka vissa saker i ditt liv eller få dig att undra om vissa saker om dig själv, din relation till människorna omkring dig, attityd till världen och mycket mer.

Det händer ofta att de inträffar i krisetider eller när vi känner oss på en vägkorsning eller undrar hur vi ska gå vidare, när vi letar efter ett syfte eller känner oss nyfikna och / eller vi tappar en biz.

11:15 Trippel Spegeln Timme – symbolism och mening

Denna trippel timme spegel skickar ett viktigt meddelande och är att du måste bygga din egen värld gradvis, steg för steg, utan hast.

Hon talar om din otroliga kreativa potential, men varnar dig att hålla åtminstone lite fokus. Det händer ofta att otroliga, entusiastiska och kreativa individer går vilse i alla de fantastiska idéerna de har.

Den här gången för att spegla skickar ett meddelande för att underlätta. Du drömmer förmodligen stort och dina idéer kan vara fantastiska.

Du måste dock komma ihåg att framgång inte kommer över en natt, oavsett vad du anser vara framgång. Denna spegeltime talar om potentialerna i den kreativa sfären, oavsett deras egna känslor och affiniteter.

Det antyder också att du antagligen är en mångsidig person som har visionära idéer. Detta är en riktig gåva, även om den riskerar att avledas hela tiden av dina egna idéer.

Vad betyder 11 * 15 andligt?

Den här strängen består av två siffror, 1 och 5. Som ni kanske gissar dominerar siffran 1, som är både en bra sida och en dålig sida.

Nummer 1 är antalet ytterligheter, eftersom det talar om början och slut, om att börja om och full framgång, om stor ambition och uppfyllande, men i själva verket hoppar det över allt som kommer däremellan.

Risken för stark vibration vid nummer 1 är att en person inte värderar stegen längs vägen, bara det stora resultatet.

Se hur i denna sekvens kommer numret 1 nästa? Detta är avsiktligt. Den talar exakt om den systematiska strategin som vi diskuterade ovan.

Nummer 1 resonerar med energier av mod, ledarskap, ambition, berömmelse, styrka, framgång, självförtroende, nya möjligheter, ny början, prestation, framsteg, självständighet och mycket mer. Denna sekvens antyder således att alla dessa saker skulle kunna komma, men bara genom dedikerat och systematiskt arbete.

Nummer 5 representerar kreativitet, känslighet, konstnärskap, sökandet efter nöje, sällskap, nyfikenhet, äventyr, anpassningsbarhet och mångsidighet, individualism, okonventionellhet.

Det är vad som i huvudsak eftersträvas. Det passar perfekt med nummer 1 och tillsammans ger de ett underbart meddelande som borde stödja din kreativa energi och fokusera den bättre.

1115 i astrologi och numerologi

Denna numeriska sekvens döljer ett annat nummer inuti. När du lägger till siffrorna får du siffran 8. Nummer 8 är en undertext.

Det är väsentligt för kombinationen, eftersom siffran 8 har att göra med stabilitet, materialitet, att vara jordnära, verklighet, sanning, konsistens, kontroll, men också inre visdom, tålamod, ge och ta emot, professionalism och verkställande kapacitet.

Med andra ord balanserar det perfekt de tidigare med att ge din energi stabil mark.

Vad gör du om du ser 11:15?

Om du fortsätter att se den här spegeln i tre timmar eller i sekvensen, fokusera på det du tycker är mest spännande och inspirerande, och tänk på att inte allt kan genomföras på en gång. Om du har många intressen, gör var och en i taget.

Du kan till och med ägna din tid till mer än en, men den måste vara välorganiserad.

Snabböversikt

11:15 trippel timme av spegel och numeriska sekvenser som liknar den är ett budskap om positiv inställning till dina egna och särskilt kreativa potentialer.

Det här meddelandet säger att du måste göra saker systematiskt, för att inte låta varje fantastisk idé leda dig på vilse. Detta betyder inte att du måste vara fast, eftersom det inte ligger i din natur.

Men håll fötterna på marken och hitta en balans mellan fantasi och verklighet, förväntningar och aktuella färdigheter. Det finns faktiskt tid för allt.

5/5 - (1 vote)