Platser

  • sonhar com hospital

    Vad betyder det att drömma om ett sjukhus?

    Sjukhus är sjukvårdsinstitutioner som tillhandahåller olika medicinska behandlingar till patienter. Det finns olika typer av sjukhus, allmänna och specialiserade. Medan deras primära uppgift är att...