Vad betyder det att drömma om att flyga?


Flygande drömmar tillhör en kategori av drömmar som kallas klara drömmar. Ljusa drömmar uppstår när du inser att du drömmer och sedan tar kontroll över drömmen. Många drömmare beskriver förmågan att flyga i sina drömmar som en spännande, glad och befriande upplevelse.

Flying representerar kontroll:

Om du enkelt flyger och njuter av scenen och naturen nedan, tyder det på att du är ansvarig och i toppen av en situation. Du har stigit över något. Flygande drömmar och förmågan att kontrollera din flygning är representativ för din egen känsla av personlig kraft.

Flygande representerar ett nytt perspektiv:

När du flyger har du förmågan att titta ner och få ett bredare perspektiv på saker. Som ett resultat säger din dröm att flyga dig titta på den större bilden. Ur din bästa synvinkel kan du få ett nytt och annorlunda perspektiv på saker.

Flygande representerar frihet:

Din dröm att flyga kanske skickar ett meddelande om att ingenting är omöjligt; du kan vara vem som helst och göra vad som helst. Hans förmåga att flyga betyder hopp, möjligheter, verklighet och yttrandefrihet. Det kan också återspegla din starka vilja och är en påminnelse om att inte ge upp. Ingen kan berätta vad du inte kan göra och göra. Sådana drömmar kan ge stor motivation och en förnyad känsla av frihet.

Flygande representerar en andlig anslutning:

I vissa fall indikerar din flygande dröm att du har nått en högre andlig koppling. Du växer mer i takt med din andlighet och din dröm om att flyga är en återspegling av detta.

Flygande representerar en flykt:

Att drömma om att flyga kan också fungera som en flykt från spänningarna och trycket i ditt dagliga liv. Istället för att möta dina dagliga problem flyger du och försöker komma ifrån allt.

dröm om att flyga

Flygande representerar en uppblåst känsla av dig själv.

När du flyger kan du känna att du är en superhjälte. Du känner dig oövervinnlig och oslagbar. Kanske tror du att du är bättre än alla andra och har en tendens att se på andra med förakt. När allt kommer omkring, när du flyger, ser du verkligen på dem ovanifrån.

Slutsats:

När du analyserar din dröm om att flyga ska du tänka på betydelsen av höjden, riktningen och hastigheten på ditt flyg. Att flyga högt och / eller snabbt är analogt med din säkerhetsnivå. Om du flyger lågt indikerar det att du är nöjd med takten i ditt nuvarande liv. Att flyga bakåt innebär att du kommer ihåg ditt förflutna.

Vanligtvis beskrivs en dröm om att flyga som en positiv och spännande upplevelse, men om du känner dig rädd när du flyger, tyder det på att du är rädd för nya utmaningar och framgång. Du kanske inte är redo att ta nästa steg. Att ha svårt att stanna under flygning indikerar brist på makt att kontrollera dina egna omständigheter. Saker som kraftledningar, träd eller berg kan vara hinder som du stöter på under flygningen. Dessa hinder symboliserar något eller någon som står i din väg i ditt vakna liv. Du måste identifiera vad eller vem som försöker hindra dig från att gå framåt. Svårigheten att flyga kan också vara en indikation på brist på förtroende, brist på motivation eller lite tvekan från din sida. Kanske har du fastställt orealistiska mål för dig själv och nu kämpar du för att uppnå dessa mål.

5/5 - (1 vote)

Like it? Share with your friends!