Vad betyder det att drömma om att flyta?


Levitation är ett paranormalt fenomen som representerar uppkomsten av människokroppen eller andra föremål i luften med hjälp av sinnets kraft.

Många parapsykologer eller religiösa troende förklarar levitation som ett resultat av en persons starka psykiska krafter och andliga energi.

Vetenskapen har ännu inte bekräftat att levitationen är verklig och de bevittnade fallen av påstådda levitationer förklaras som ett resultat av magiska knep, hallucinationer eller illusioner.

Många religioner har bekräftat levitationshändelser som genomförts av sina följare. Ur religiös synvinkel är levitation bara en bekräftelse på den helighet och tro som levitatorn har.

Det finns många exempel på levitation från religiösa ledare som registreras i religionshistoria; Gautama Buddha levde påstås på vattnet med benen korsade; Jesus gick på vatten medan han närmade sig sina lärjungar som var på en båt; många heliga har rapporterats att de vandrade också; São Francisco de Assis var känd för att levitera och nådde ibland höjden på ett träd.

I kristendomen finns det något som kallas demonisk levitation som orsakas av demoniska ägodelar. Vissa hinduistiska mystiker och guruer som har nått höga andliga nivåer tros också kunna levitera.

Levitation nämns ofta i judiska texter och kan göras med magi eller på annat sätt.

Många judiska vismän kunde levitera med hjälp av de hemliga namnen på Gud eller vindkraften.

Levitation förklaras på ett sätt som personen som levit är i ett sinnestillstånd där han kan skilja sig från den fysiska världen och ha en sådan nivå av andlig kraft att hans tankar, oavsett hur omöjliga de kan verka för hans observatörer, gör dem gå i uppfyllelse och de flyter faktiskt över marken eller gör några andra omöjliga saker.

Under tider av levitation överväger människor som gör detta vad de gör som normalt som om de gick på golvet. Levitation sker vanligtvis under meditation.

Det finns bevis från amerikanska och brittiska medier från 1800-talet, som påstod att ha levitat under sina sessioner. Många av dem var bedrägerier och det bevisades att de använde trick för att göra detta.

Även om det för många av oss verkar omöjligt att ett sådant fenomen är verkligt, är det inte uteslutet att vi kan uppleva det under en drömavsnitt.

Människor är benägna att drömma om att göra saker som är fysiskt omöjliga, som att flyga eller göra andra omöjliga saker, och dessa drömmar har i många fall kraftfull symbolisk betydelse för drömmaren.

Drömmar om att flyga och levitera över marken är inte ovanliga och har alltid speciell betydelse för drömmaren, särskilt om de fortsätter att vara återkommande.

Att levitera eller flyta i luften har vanligtvis en god mening och symboliserar frihet, oberoende, lycka, optimism, framgång och tillfredsställelse. Människor drömmer om att levitera i luften, på vatten, på sina sängar, i rymden eller under andra omständigheter.

Flygande drömmar och levitating drömmar kan ibland ha liknande betydelser, men levitating har ofta en andlig komponent för dem.

Det är viktigt att komma ihåg de känslor du hade under din dröm om levitation. Du kanske var rädd eller att du var euforisk.

Om du var glad och upphetsad, avslöjar drömmen ditt nuvarande känslestillstånd. Du är förmodligen väldigt nöjd med vissa nuvarande omständigheter.

Om du var rädd och upprörd i din dröm, kan den drömmen innebära att det är dina nuvarande känslor.

Kanske är du rädd eller störd av något som händer i ditt liv och som stör dig, även i din sömn. Det är viktigt att dechiffrera vad som får dig att må bra och försöka möta det.

Ibland kan drömmar om levitation orsakas av biologiska omständigheter som uppstår under vår sömn.

Det är ett välkänt faktum att våra drömmar kan framkallas av vissa biologiska fakta, till exempel känner vi oss kalla under sömnen och den känslan inducerar en dröm om att frysa någonstans på vintern eller stanna i kallt vatten, etc.

Dessa drömmar kan ibland vara ett resultat av den så kallade sömnförlamningen, när vi under sömnen inte kan flytta musklerna eftersom de kopplar av och vi tenderar att ha en känsla av att vi inte flyter eller svävar över vår säng, etc.

Levitationsdrömmar har vanligtvis en god mening och avslöjar ett lyckligt humör. De kan indikera en period av lugn och fullständig tillfredsställelse med omständigheterna i ditt liv. En levitation dröm är ofta ett tecken på att du är helt kontroll över dina känslor.

Denna dröm är ofta ett tecken på ditt förtroende, framgång och känsla av att kunna åstadkomma vad du har lagt i dig.

Ibland avslöjar de känslor av stress och ångest och i dessa fall har drömmen vanligtvis några symboler som pekar på orsakerna till stress och ångest. Under dessa drömmar är du störd och levitation är en obehaglig upplevelse.

Levitation drömmen kan vara ett tecken på din andliga utveckling. Kanske känner du att du har nått en högre andlighet och andlig kunskap och drömmen bekräftar din uppfyllelse.

Denna dröm är ofta ett tecken på att du är i linje med din andlighet och att du lever ett balanserat liv.

Om du blev förvånad över din förmåga att levitera, avslöjar drömmen ofta din okunnighet om din potential och, särskilt, inte utnyttjar din fulla potential. Denna dröm indikerar att du är en person med många talanger och färdigheter och att du inte använder dem ordentligt.

Ibland indikerar drömmar om levitation ökningen av våra religiösa känslor. Det kan indikera personens slutliga insikt att det finns mer än vår fysiska verklighet.

I vissa fall tenderar människor som tänker mycket på sig själva att drömma om levitation eftersom de anser sig vara annorlunda och bättre än andra människor.

Drömmar om levitation kan ibland avslöja dina orealistiska önskningar och idéer.

Drömmen kan vara en påminnelse om ditt undermedvetna att komma tillbaka på marken och bli medveten om dina nuvarande förmågor.

Det är bra att dagdrömma och vill ha mer, men du måste leva i nu och anpassa dig till din nuvarande verklighet. Lägg dig själv i försöket att skapa grunden för de fantastiska mål du har. Du måste ta det ett steg i taget.

Drömmen är ett meddelande för att sluta drömma om dina mål och börja göra dem möjliga.

Ibland kan drömmar om levitation avslöja din brist på förtroende och känsla av säkerhet. Du kanske inte känner en koppling till andra människor och du känner dig isolerad.

Dessa känslor kan skapa en känsla av hjälplöshet hos dig.

Levitation Drömmar – Betydelse och symbolism

dröm om att flyta

Drömmer om att levitera ovanför markytan – Om du drömde om att levitera ovanför markytan är detta ett bra tecken som indikerar lycka, känslor av lugn och lugn, såväl som nya början.

Personen kan ha upplevt förändringar i sitt liv som orsakade slutet på någon fas eller slutet på vissa omständigheter i sitt liv och nu känner han sig fri och glad på grund av det faktum.

De möjliga scenarierna för att dechiffrera en sådan dröm kan vara: att få ett nytt jobb, eller flytta till en ny lägenhet, avsluta ett giftigt förhållande, avsluta en period av ensamhet och starta ett nytt förhållande, etc.

Denna dröm kan också indikera en ny riktning i livet.

Dessa drömmar är ofta drömmar vid stora vändpunkter i livet, som att byta karriär eller starta en ny karriär.

Det är ofta ett tecken på en ny relation. Det är ofta ett tecken på att du har kontroll över någon situation i ditt liv.

Drömmer om att levitera högt i luften – Om du drömde om att levitera högt över marken kan denna dröm indikera dina försök att gå utöver dina gränser och begränsningar. Du vill antagligen prova något du aldrig gjort tidigare.

Kanske känner du dig inifrån att din potential inte utnyttjas och du vill göra ditt bästa för att nå den fulla potentialen. Du kanske vill ändra ditt liv fullständigt, även om det kan verka omöjligt för alla omkring dig.

Ibland kan denna dröm vara en påminnelse om vår undermedvetna att börja använda vår fulla potential och inte vara nöjd med något mindre.

Denna dröm talar ibland om att bli av med de begränsningar som skapats av oss själva, liksom de begränsningar som andra har lagt.

Drömmer om att levitera i rymden – Drömmer om att levitera i rymden är vanliga drömmar för människor som har stora idéer och ambitioner för deras framtid. Denna dröm är ofta ett tecken på en persons potential och deras förmåga att lyckas, oavsett omständigheterna.

Det är ofta ett tecken på en persons förmåga att övervinna svårigheter och uppnå sina mål.

Denna dröm indikerar vanligtvis framgång, oavsett vilka problem som ska uppfyllas och övervinnas.

Denna dröm indikerar ofta personens oändliga potential och är ett meddelande från personens undermedvetna som påminner honom att bli medveten om den och börja använda den potentialen.

Drömmer om att levitera på vatten – Om du drömde om att levitera på vatten kan den drömmen vara ett tecken på några nya upplevelser. Detaljerna om vattnet kommer att förklara bättre om upplevelserna kommer att vara bra eller dåliga i naturen.

Om vattnet till exempel var lugnt och lugnt kommer upplevelserna att vara av lugnande och tillfredsställande natur.
Om det var kraftfullt, men inte skrämmande, kommer upplevelserna att bli spännande och inspirerande och kräver lite action på din sida.

Om vattnet såg skrämmande och tumultigt ut, förbered dig på några plötsliga obehagliga omständigheter som helt kan förändra ditt liv.

Drömmer om att se någon levitera – Om du drömde om att se någon levitera kan drömmen avslöja din önskan att hjälpa andra. I vissa fall kan drömmen avslöja din beundran för den person du ser levitera i din dröm. Du kanske skulle vilja vara som den personen.

Drömmer om att få någon eller något att levitera – Om du drömde om att göra något eller någon levitera är den drömmen ofta ett tecken på din hjälpsamma och stödjande natur. Du försöker alltid hjälpa andra och stödja dem i deras ansträngningar.

I vissa fall avslöjar denna dröm hans försök att balansera många saker i livet.

Ibland kan det vara ett tecken på att man inte fattar beslut om något.

5/5 - (1 vote)