Vad betyder det att drömma om en jättespindel?


Många människor lider av en fobi som kallas arachnophobia, eller extrem rädsla för spindlar.

Detta är en ganska vanlig fobi och många människor, även om de inte är extremt rädda för spindlar, finner dess närvaro störande.

Rädsla är i allmänhet relaterad till de så kallade ”jättespindlarna”, medan de små orsakar vanligtvis inget krångel med människor.

Jättespindelarter

Det finns två arter av gigantiska spindlar, den jätte inhemska spindeln (vetenskapligt Eratigena atrica) och den gigantiska träspindeln, eller den gyllene silkesfärspindeln (vetenskapligt Nephilia).

Den gigantiska inhemska spindeln är kanske en av de största spindlarna i Europa.

Det finns i Centralasien, Nordafrika och Europa, och genom mänskligt inflytande infördes det också i Nordamerika. De är inte ett hot mot människor och deras bett är ofarligt.

Både manliga och kvinnliga spindlar skiljer sig inte mycket ut, bara i storlek. Kvinnliga jätte- spindlar kan nå upp till 18,5 längd, medan män når 12-15 mm.

Denna spindel kallas den inhemska spindeln, men dess ursprungliga livsmiljö är torra skogar, grottor och under stenar, men de är också vanliga i hem.

De bygger oroliga banor med en tratt i slutet, där de väntar på sitt byte. De har en lång livslängd för ett insekt, vanligtvis upp till tre år, men kan i vissa fall leva upp till sex. De är väldigt snabba spindlar.

Den gigantiska träspindeln, bananspindeln eller gyllene sidenväven är kända för sina imponerande banor. Dess medelstorlek är 4,8 – 5,1 cm utan benens spännvidd, men i vissa fall kan den nå 6,9 cm.

Det observeras att de som bor i stadsområden växer mer, möjligen på grund av det rikliga matutbudet.

Dessa spindlar finns över hela världen, men är utbredda i varmare och våtare regioner. De är kända för sina stora banor som kan nå 1,5 meter i diameter.

De finns alltid i sina banor som ser gyllene ut på grund av de gula sidentrådarna de producerar.

Dessa spindlar biter sitt byte och injicerar gift för att förlamma offret.

De är också kända för att göra gömställen för livsmedel att förstärkas när maten är knapp. Kvinnor är ibland upp till tio gånger större än män. Dess gift är inte särskilt farligt för människor.

Drömmar om spindlar och jättespindlar

Som vi sa tidigare är många människor rädda för spindlar, varför deras utseende också kan vara en oroande upplevelse, vilket kommer att lämna drömmaren med en ihållande känsla av obehag under hela dagen.

I själva verket behöver drömmar om spindlar inte vara ett dåligt tecken. I vissa tolkningar symboliserar spindlar att ta emot goda nyheter eller uppleva några trevliga överraskningar.

Denna dröm kan till och med vara tillkännagivandet av några gäster som kommer att besöka snart.

En jättespindel kan vara en symbol på några stora vinster, nöje, varor eller vinster från stora egenskaper och materiella förmögenheter.

Små spindlar kan vara ett tecken på att få lite present, men en som kommer att göra dig lycklig.

En spindelnät kan vara ett tecken på några trevliga möten med vänner eller släktingar.

Om du fångades på nätet, i vissa tolkningar, kan detta vara en förutsättning för ditt nästa bröllop. En spindelbit i en dröm kan vara ett tecken på att tjäna pengar på spel.

Dessa insekter fruktas av många, så de betraktas som en symbol för något att frukta. I vissa fall kan en spindel symbolisera en viss rädsla som du har i livet och behovet av att möta den.

Om du ofta har drömmar om spindlar, särskilt drömmar om gigantiska spindlar, är det tillrådligt att gå in och försöka ta reda på vad orsaken kan vara.

Har du någon stor rädsla för att du inte erkänner, eller är du helt medveten om det, men inte vet hur du släpper den?

Denna dröm kan representera en signal från ditt undermedvetna att det är dags att hantera denna rädsla (eller rädsla) eftersom de blockerar framstegen i ditt liv och hindrar dig från att göra de saker du önskar.

Vissa tolkningar av drömmar betraktar spindeln i en dröm som en symbol för vår mor och förhållandet mellan oss två.

Till exempel kan en dröm om en gigantisk spindel framställa vår mamma som dominerande och besatt, liksom benägen att kritisera allt vi gör.

Om vi ​​upplever vår mamma som sådan kan vi ofta drömma om jättespindlar. I dessa drömmar kan spindeln attackera oss, bita oss eller slå oss in i webben etc.

Människor som har dessa drömmar måste ofta tänka på förhållandet med modern och se om det finns ett sätt att förbättra det.

Det skulle vara klokt att prata med sin mamma och försöka förklara hur de känner sig i förhållandet, samt att be om mer respekt, tolerans och frihet.

Dessa drömmar kan också uppträda inte bara i situationer där mamman är dominerande och kritisk, utan också i de fall där modern agerar på ett mycket besittande sätt gentemot sina barn.

Människor som har denna relation med modern kan ha drömmar om spindlar, särskilt stora spindlar (beroende på storleken på besattheten) mycket ofta.

Detta kan vara ett tecken från deras undermedvetna att det är dags att ta itu med denna fråga snart, eftersom det överväldigar dem, antingen medvetet eller omedvetet.

I vissa fall kan spindlar indikera fällor som vi kan uppleva för andra människor eller det kan avslöja att vi känner oss fångade av något eller någon.

Ju större spindelens storlek i drömmen, desto större är fällan och desto större är problemet.

Så en jättespindel indikerar en stor fälla som vi kan falla i, och drömmen bör betraktas som en stor varning. Det är viktigt att komma ihåg alla detaljer i drömmen för att kunna dechiffrera var faran kommer från.

Människor som har varit i en sådan dröm är mycket viktiga, särskilt om du känner till dem.

Om de människor du drömde om inte var kända är det viktigt att komma ihåg några av dina egenskaper och försöka dechiffrera ledtrådarna som ditt undermedvetna skickar till dig. Det är inte en svår process, det enda viktiga är att använda alla detaljer och göra en slutsats.

Jättespindlar hänvisar ofta till stora problem och problem som vi har, medan små (särskilt om det fanns många) indikerar många små problem som vi stöter på, men inte så hotande och viktiga.

En dröm om en gigantisk spindel kan vara ett tecken på att vissa problem eller problem du har i livet håller på att gå ur proportioner och du måste börja hantera dem så snart som möjligt.

Du kanske ignorerar de problem du har och hoppas att de kommer att försvinna på egen hand, men nu inser du att de bara har vuxit över tid och hotar din stabilitet.

Denna dröm kan indikera starka och utan kontroll känslor om vissa situationer i ditt liv.

Drömmar om jättespindlar indikerar ofta saker i våra liv som vi inte kan kontrollera och som orsakar panik och stress.

Om du var rädd för den gigantiska spindeln i din dröm, kan detta vara en indikation på att du inte känner dig tillräckligt säker för att möta dina problem och att du är rädd att hantera dem.

Om du å andra sidan drömde om att döda den jättespindeln, indikerar den drömmen att du har viljan och modet att hantera de problem du har, oavsett deras proportioner.

Giant Spider – Betydelse och symbolism av dröm

drömmer om spindel

Drömmer om att se en gigantisk spindel på en webb på vårt kontor – Om du drömde om att se en gigantisk spindel på ditt kontor, bör du betrakta den här drömmen som en möjlig varning om ett eventuellt förråd och fälla av någon på jobbet.

Du bör överväga om det finns någon i ditt jobb som betraktar dig som en konkurrent och skulle kunna ställa in dig med någon slags fälla för att få dig att se dålig ut mot dina överordnade eller göra något värre för att skada ditt rykte.

Drömmer om att döda en jättespindel – Om du drömde om att döda en jättespindel är detta vanligtvis ett bra tecken på en dröm. Det kan äntligen indikera att du kan lösa några viktiga problem i ditt liv och att du kan koppla av.

Om spindeln i drömmen var en symbol för din mamma och förhållandet du två har, kan denna dröm verkligen vara ett bra tecken, vilket indikerar att du och din mamma äntligen har upprättat ett förhållande på lika grund, full av respekt och uppskattning.

Drömmer om en jättespindel som lägger ägg – Om du drömde om en jättespindel som lägger ägg är detta vanligtvis ett dåligt tecken. Detta kan indikera en försämring av din hälsa och vissa hälsoproblem.

Det kan också indikera att någon som inte har dina bästa avsikter i åtanke skapar en grund för många fallgropar för dig att falla och förstöra ditt rykte, status, hälsa, lycka eller skada på något annat viktigt område i ditt liv.

Betrakta denna dröm som en varning och se upp för människor i ditt liv som du inte litar på och kan förvänta dig att de ska agera på ett sådant sätt mot dig.

5/5 - (1 vote)