Vad betyder det att drömma om en kista?


Kistor är begravningslådor som används för att lagra eller visa lik som senare kommer att begravas eller kremeras. Ordet kistans ursprung kommer från det gamla franska ordet kista, som betyder korg.

En kista är en term som används för alla typer av lådor som används för att begrava de döda. Ibland används ordet kista istället för en kista.

Människor började använda kistor för att begrava sina döda för länge sedan. Träkisterna år 5000 f.Kr upptäcktes. Kistans kvalitet har bestämt den avlidnes rikedom och makt sedan forntiden.

De rika och ädla begravdes alltid i lyxigt dekorerade kistor, gjorda av mycket dyra material.

Kistorna kunde begravas direkt i marken, kremeras eller placeras i ett begravningsvalv. De kan också begravas ovan mark i kapell, kyrkor eller mausoleum. I gamla tider begravdes kistor i underjordiska katakomber.

Olika länder och kulturer har olika seder och ritualer när det gäller begravningen av deras döda. Vissa länder utövar massbegravningar. De har också olika sedvaner relaterade till kistans stil.

Medan vissa föredrar enklare eller enklare kistor, insisterar andra på rikt dekorerade och dyra kistor.

I vissa länder, vanligtvis när den avlidne är en viktig och respekterad person i samhället, görs kistor för att permanent visa den avlidne. Kistor är tillverkade av många olika material, såsom trä, stål, glasfiber, bambu, etc.

Drömmar om kistor och begravningar i allmänhet är vanligtvis ett mycket obehagligt drömämne. Beroende på de omständigheter som för närvarande inträffar i drömmarens liv kommer dessa drömmar att ha olika betydelser för varje individ.

Om drömmen drömdes av en person som är gammal eller har någon form av sjukdom och väntar på att dö, kan drömmen vara relaterad till hans känslomässiga tillstånd och förväntan på slutet som kommer att komma.

De har vanligtvis dessa drömmar eftersom de tänker på begravningar och kistor under deras vakna timmar. De kan drömma om din begravning eller drömma om andras begravningar och kistor.

Ett annat scenario kan vara en kista och begravningsdröm som drömts om av någon som väntar på slutet av någon nära.

Människor som har någon nära dem som är mycket sjuk och förväntar sig att de dör har ofta drömmar om temat kistor och begravningar, främst för att de hela tiden tänker på det.

I vissa fall kan denna dröm avslöja en sjuk besatthet du har med död och död. I sådana fall återspeglar drömmar verkligheten för dessa människor och deras tankar medan de är vakna.

Om personen inte tänker på att dö, begravningar eller kistor i sitt vakna liv, kan drömmar om kistor ha en speciell symbolik för honom. Det är viktigt att komma ihåg alla detaljer i denna dröm så att du kan tolka meddelandet så tydligt som möjligt.

Drömkister är ett störande ämne. Om kistan hade ditt namn, kan drömmen vara ett meddelande för dig att börja ändra din livsstil eller vissa vanor eftersom de inte tjänar ditt bästa.

Eventuellt kan drömmen vara ett tecken på att du har övervunnit något eller någon i ditt liv och du måste begrava den delen av ditt liv för gott.

Dessa drömmar kan avslöja några obehagliga känslor som du bär i dig. Eventuellt har du begravt några skadade och minnen från det förflutna och de pressar dig inuti. Det är möjligt att du inte är medveten om att bära dessa känslor och denna dröm är ett sätt för din undermedvetna att bli medveten om dem och slutligen konfrontera dem.

En kista i dina drömmar kan tyda på att du äntligen accepterar en förlust eller några förändringar i ditt liv.

Kanske har du motstått dem under en tid och äventyrat din lugn och ditt välbefinnande och drömmen kan vara ett tecken på att du har beslutat att anpassa dig och omfamna din verklighet som den är.

Drömmar om kistor kan indikera vanor eller idéer som du inte längre har.

Det kan också indikera något som slutar i ditt liv, eller som förändras till det värre. På bra sätt kan denna dröm avslöja din önskan att gå framåt i ditt liv och lämna efter allt som inte var till ditt större gott.

Den här drömmen kan å andra sidan avslöja vissa restriktiva trosuppfattningar eller idéer som du har som hindrar dig från att gå framåt och cementera dig där du är i dag.

I de fall där både partner eller makar drömmer om kistor på samma gång kan detta vara ett dåligt tecken i relation till ditt förhållande och kan indikera konflikter, meningsskiljaktigheter och till och med slutet på ditt förhållande eller äktenskap.

Det tros att drömma om en kista för en enda kvinna är ett tecken på ett framtida äktenskap, som tyvärr inte blir lyckligt. Om kistan var dekorerad med blommor skulle drömmen kunna indikera ett misslyckat äktenskapshopp.

För gifta kvinnor är situationen annorlunda, och man tror att kistan i deras dröm är ett tecken på firande och inkomst.

Kista Dröm – mening och symbolism

Vad betyder det att drömma om en kista? 1

Drömmer om en fallande kista – Om du drömde om att kistan föll, är den drömmen vanligtvis ett bra tecken och kan indikera din förmåga att undvika fara eller förhindra att dåliga saker händer med dig.

Drömmer om att hamra locket på en kista – Om du hamrade locket på en kista i en dröm, är detta ett bra tecken och indikerar äntligen att bli av med några dåliga vanor som inte tjänade dig.

Drömmer om att bära en kista – Om du drömde om att bära en kista är den drömmen inte ett bra tecken. Det kan indikera att du har problem och påverkar ditt liv, såväl som dina nära och kära, med dina handlingar på ett negativt sätt.

Drömmer om att täcka en kista med jord – Om du drömde om att täcka en kista med jord efter att den sattes under är den drömmen inte ett bra tecken. Det kan indikera en plan för att göra något farligt som får dig till många problem.

Drömmer om en tom öppen kista – Om du drömde om en tom kista som var öppen, är detta ett gott tecken; det kan vara ett tecken på att bygga ut ditt hem eller förvärva egendom snart.

Drömma om en kista med en död person inne – Om du drömde om en kista med en död person är den drömmen vanligtvis inte ett bra tecken. Det kan indikera att man besöker en begravning i verkliga livet, eller det kan betyda att man upplever några obehagliga känslor eller situationer inom en nära framtid.

Ibland indikerar det slutet på en relation som du en gång ansåg mycket nära och som har distanserat dig från dem. Ibland är det ett tecken på att få nyheter om någons död.

Drömmer om en död okänd person i en kista – Om du drömde om en död person som du inte känner i en kista, kan den drömmen vara ett tecken på några förändringar som du kommer att uppleva.

Drömmer om en känd person död i en kista – Om du drömde om någon du känner död i en kista är den drömmen ett bra tecken, särskilt för den person du drömt om. Du kan snart ange mottagande av goda nyheter om den personen.

Drömmer om dig själv som ligger i en kista – Om du drömde om att du låg i en kista är den drömmen inte ett bra tecken. Förbered dig ofta på de bekymmer och stress som väntar dig inom en snar framtid. Denna dröm kan ibland indikera att du är väldigt sjuk.

Ibland kan det indikera ständiga konflikter med människor i din miljö. Ibland kan denna dröm vara ett tecken på att du har accepterat något nederlag eller de problem du har.

Det kan vara ett tecken på skuld att du känner för något dåligt du har gjort mot någon.

I vissa fall kan denna dröm indikera att du aldrig kommer att kunna ändra omständigheter eller göra någonting.

Att se dig själv ligga i en kista kan vara ett tecken på att du känner dig pressad, utan frihet eller deprimerad.

Drömmer om en rörlig kista – Om du drömde om att titta på en rörlig kista är den drömmen inte ett bra tecken. Det kan betyda att du upplever en viss olycka eller känner dig skyldig över något du gjorde.

Drömmer om en kista som transporteras i en lyxstol – Om du drömde om att titta på en kista som transporteras i en lycka är denna dröm inte ett bra tecken och indikerar ofta framtida problem, problem och till och med sjukdom .

Drömmer om en kista täckt med blommor – Om du drömde om att se en kista täckt med blommor är det tyvärr ett dåligt tecken. Det indikerar vanligtvis en negativ period framöver. Det kan ibland indikera att man går in i ett förhållande eller ett äktenskap som är förutbestämt att vara ett misslyckande.

Drömmer om att se din kista – Om du drömde om att se din kista är den drömmen i allmänhet inte ett bra tecken. Det indikerar ofta några negativa förändringar framöver. Kanske misslyckas du med något projekt som du för närvarande är involverad i, eller så kommer du att uppleva slutet på en relation.

Drömmer om att vara bredvid en kista – Om du drömde om att vara bredvid en kista, eventuellt vid en begravning, är den drömmen ett bra tecken. Det indikerar vanligtvis några bra saker som kommer. Du kommer sannolikt att lyckas med dina nuvarande ansträngningar. Det är ett tecken på livslängd och god hälsa.

Denna dröm representerar ofta slutet på några kampar som eventuellt kommer att försvinna utan din ansträngning. Det kan också indikera vissa vinster.

Drömmer om att titta på en kista – Om du drömde om att titta på en kista är detta inte ett bra tecken, och det kan vara ett tecken på någon nära döds död.

Drömmer om en kista som transporteras – Om du drömde om en kista som ska transporteras, är den drömmen vanligtvis ett meddelande om att någon negativitet inträffar snart. Kanske kommer du att uppleva någon sjukdom eller bryta upp i en relation.

Drömmer om någon som bär en kista – Om du drömde om att se någon bära en kista är den drömmen också ett dåligt tecken. Han meddelar ofta negativitet att komma in i ditt liv. Det kan vara ett tecken på konflikt i din familj eller misslyckande med ett nuvarande företag.

Drömmer om att göra en kista – Om du drömde om att göra en kista är den drömmen ett dåligt tecken. Det indikerar ofta att dina handlingar är orsakerna till att du upplever förlust eller sorg.

5/5 - (1 vote)