Smink – Drömmarnas Betydelse Och Symbolik


Symbolen för smink är relaterad till det faktum att vi använder dessa lager för att täcka våra ansikten, vilket innebär att vi alltid döljer vårt sanna ansikte.

Detta kan i drömmar vara ett allmänt tecken på att vi är långt ifrån vårt sanna jag, att vi har många saker som täcker våra sanna önskningar, övertygelser och längtan.

När du drömmer om smink, kom ihåg att se hela sammanhanget i drömmen så att du förstår vad som sägs.

Sminket i drömmar talar om hur vi döljer oss själva i situationer i livet, vilket i slutändan begränsar vår prestation i världen.

I drömmar kan färgen på sminket också ha en annan betydelse för varje ton, om vi har ett mörkare smink kan det betyda att vi behöver samla oss lite mer.

Om vi däremot bär en ljusare smink kan det vara en indikation på att du bör börja exponera dig mer och avslöja din inre glöd oftare.

När vi sminkar oss tar vi på oss en ny mask inför samhället, något mer behagligt och bekvämt, ja, smink ger oss denna känsla av bekvämlighet.

I drömmar försätter vi oss i allmänhet i en position där vi försvarar vår komfortzon när vi märker att vi sminkar oss.

Förutom den klassiska symboliken med smink är det också bra att tala om var du befinner dig i drömmen, eftersom det också har stor betydelse.

Sminkets symbolik säger vad vi gör med oss själva och platsen visar inom vilket livsområde vi agerar.

Därför är det så viktigt att komma ihåg hela sammanhanget i drömmen, för det är först då som du kan tolka den med en bred vision.

Smink är inte bara ett verktyg som skapar en mask för oss, utan hindrar också andra från att komma närmare oss på ett mer intimt sätt.

Du kommer att se i följande exempel att smink och dess betydelse förändras beroende på vilken miljö vi befinner oss i. Tecknen är så varierande som möjligt och sträcker sig från det positiva till det negativa spektrumet av betydelser.

Jag vet att det är svårt att minnas en dröm så fort man vaknar, men om du är en person som har en stor förmåga att minnas drömmar är det bra att göra lite forskning.

Att Drömma Om Smink – Betydelse Och Drömtolkning

Smink - Drömmarnas Betydelse Och Symbolik 2

När vi drömmer att vi sminkar oss är det alltid ett tecken på att vårt undermedvetna sinne avslöjar att vi tenderar att vända oss bort från problem på ett oskyldigt sätt, som om de plötsligt skulle försvinna.

Vi håller oss inom vår bekvämlighetszon och undviker konflikter och förändringar i våra vanor som skulle kunna sätta fart på våra rutiner.

Att drömma om smink har mycket att göra med vår benägenhet att gömma oss under ett bekvämt lager av liv, hålla fast vid gamla vanor och seder för att undvika att världen upptäcker vem vi egentligen är.

Nu är det dags för dig att reda ut vilka typer av drömmar med smink som du har drömt, så att det blir lättare att förstå vilket ögonblick du står inför.

Att Drömma Om Röd Smink

Rött har flera symboliska betydelser, men de mest kända är blod och passion.

När du drömmer om röd smink visar det att du har täckt världen med alla dina möjligheter till förvandling.

All din inre styrka och din drivkraft att skapa nya alternativ försvinner för att du inte tror på dig själv.

Rött har att göra med själens eld, så du ställs inför situationer som du tror att det inte finns någon utväg, men om du verkligen trodde att det var möjligt skulle kanske mirakel ske.

Rött kan också tala om strider och sorger, se till att du inte bär på för mycket smärta på ryggen och att du bara visar världen det goda.

Att låtsas vara okej när du mår dåligt kommer bara att få dig att överväldiga dig själv, och i slutändan kommer all din passion att upphöra med tiden genom sådant förtryck.

Att Drömma Om Vit Smink

Vitt symboliseras som något rent, oskyldigt och full av dygd. När vi använder detta smink i en dröm är det bra att vara medveten om hur vi ser på världen.

Om du är typen som bara ser det goda i allting, extremt positiv, är det kanske dags att vara mer realistisk och ha lite mer skarpsinne för att förstå att livet består av upp- och nedgångar.

Gör dig inte illusioner om att saker och ting alltid kommer att ordna sig. Många gånger beror vår frustration på att vi lever i bekväma illusioner.

Det vita i sminket tyder på att du börjar se livet med mer realism och mindre illusioner.

Så sluta gömma dig bakom en bild av en optimistisk person 24 timmar om dygnet och vet att allt i livet har två sidor.

Att Drömma Om Svart Smink

När vi drömmer om svart smink är det en idealisk tidpunkt för att börja flyta mer i livet och vara mindre hård mot oss själva.

Ibland startar vi en cykel av självkritik och perfektionism som inte leder oss någonstans, utan orsakar djup sorg och modlöshet.

Genom att drömma om svart smink ser vi att vårt undermedvetna sinne talar om för oss att vi måste undvika denna mörka och täta aura som vi tenderar att fastna i.

Om du har drömt att du bär en smink som är tungt laddad med mörka toner är det kanske dags att lära dig att livet kan vara roligare och mindre tungt.

Utnyttja ögonblicket för att skapa nya vanor som gör att du blir gladare i sinnet och mindre uppslukad av problem, bekymmer och tvivel, till exempel.

Att Drömma Om Smink Hemma

När vi drömmer att vi sminkar oss hemma, pekar det på att vi döljer vår sanna identitet för vår omgivning.

Ofta måste vi anpassa oss till situationer där vi har giftiga och missbrukande familjemedlemmar, och därför börjar vi bära masker. Kanske drömmarna visar på dessa situationer.

Det är som om symbolen talar till oss i våra drömmar.

Om du inte kan lämna dessa miljöer än, är det intressant att fortsätta använda masken om den på något sätt skyddar dig från slagsmål eller förvirring.

Men du ska veta att förr eller senare kommer det att påverka dig på ett sätt som gör att du inte längre känner dig bekväm med att vara i din egen hud.

Det kommer en tid då du måste anta din sanna identitet, och för detta krävs en god dos planering och självförtroende.

Att Drömma Med Smink På Gatan

Att drömma om smink på gatan har mycket att göra med hur du visar dig själv för världen.

Vanligtvis händer den här typen av drömmar människor som har dubbla liv. Du beter dig till exempel på ett sätt hemma och på ett annat sätt på jobbet.

Gatan betyder här hela den yttre världen utanför ditt hem, det kan vara antingen på jobbet eller i skolan eller universitetet.

När du drömmer om smink på gatan är det därför alltid bra att ta hänsyn till att du kan bli upptäckt, eftersom den här typen av drömmar tas som ett tecken.

Det kan vara så att du gör ett bra jobb med att ha flera ansikten, men det kan också vara så att någon snart kommer att upptäcka att du fejkar det väldigt bra.

Att Drömma Om Smink I Butiker

Om du drömmer att du handlar i en butik och inser att du är omgiven av smink, är det ett tecken på att du kanske blir alltför distraherad av vardagliga saker.

Den här typen av drömmar tyder på att det är dags att fördjupa sig i frågor om självkännedom, livssyfte och så vidare. Allt tyder trots allt på att du blir ytlig och går vilse i val som inte kommer att gynna dig på något sätt.

Kom ihåg att smink är en mask.

Många masker slutar med att vi väger för mycket och slutar med våra liv. När vi drömmer att vi befinner oss i en sminkbutik tyder det därför på att vi hellre distraherar oss själva än att ta itu med problemen som de är.

Det finns tillfällen i våra liv då vi kommer på oss själva med att spendera pengar i onödan, köpa överflödiga saker, och vi märker inte att tiden går och att våra livssyften hamnar i byrålådan.

Att drömma om smink i butiker fungerar även som en andlig uppmaning till dig att ansluta dig till din bästa version och att skära bort överskott och onödiga saker som du kan vara kopplad till för tillfället.

Att Drömma Om Gammal Makeup

När du drömmer om gammal smink, som är sprucken, säger det mycket om att en plötslig förändring är på väg att ske.

Smink som symbolik är en sliten mask, om den börjar bli gammal och craquelé i drömmen är det ett tydligt tecken på att du inte längre behöver gömma dig.

Tiden är inne för dig att sluta lura dig själv och din omgivning, allt tyder på att du kommer att gå igenom en fas av förnyelse i ditt liv.

Kanske närmar du dig en utmanande ålder som trettio eller fyrtio år och det visar att ett helt nytt årtionde av utmaningar och nöjen närmar sig.

Oavsett vilket kommer du att känna dig mer förnyad när du går in i en ny värld full av olika möjligheter i livet.

5/5 - (1 vote)

Like it? Share with your friends!